Παρουσίαση Κουνταλίνη Γιόγκα με ελεύθερη είσοδο.

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2020   Ώρες 17:30 με 18:45

Περισσότερα...

Παρουσίαση Κρίγια Γιόγκα με ελεύθερη είσοδο.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020   Ώρες 11:00 με 13:00

Περισσότερα...

 Ταχύρυθμο Σεμινάριο Θεραπευτικής Σιάτσου

Έναρξη Σεμιναρίου Σάββατο 3 Οκτωβρίου 11:00 π.μ.

Περισσότερα...

Σεμινάριο Μουσική & Εσωτερισμός

Κυριακή   Ωρες: 11:00 π.μ. με 13:00 μ.μ.

Περισσότερα...

 Ταχύρυθμο Σεμινάριο Σιάτσου

Έναρξη Σεμιναρίου Σάββατο 2 Νοεμβρίου 11:00 π.μ.

Περισσότερα...

Παρουσίαση Κάρμα Γιόγκα με ελεύθερη είσοδο.

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019   Ώρες 19:00 με 21:00

Περισσότερα...

Παρουσίαση Κρίγια Γιόγκα με ελεύθερη είσοδο.

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019   Ώρες 17:00 με 19:00

Περισσότερα...