Κάρμα Γιόγκα (Karma Yoga)
Οτιδήποτε γίνεται καλό η κακό, σαν σκέψη, λόγος η πράξη αποτελεί ένα αποτέλεσμα το οποίο θα σχηματίσει την αίτια ενός νέου αποτελέσματος…

Περισσότερα...

Κουνταλίνι Γιόγκα (Kundalini Yoga)
Η Κουνταλίνι είναι το «στερεοποιημένο πυρ» το οποίο φυλάσσεται στη βάση της σπονδυλικής στήλης...

Περισσότερα...

Η Τέχνη του Διαλογισμού (Raja Yoga)
Το αρχαιότερο σύστημα «ανύψωσης» του ΝΟΥ από την συνείδηση στην υπερσυνείδηση...

Περισσότερα...

Κρίγια Γιόγκα (Kriya Yoga)
Σωματική άσκηση και θεραπεία του Νου, με τη μοναδική μέθοδο της σύγκρισης...

Περισσότερα...

Δυναμική Γιόγκα - Ατμουγροποίηση (Dynamic Yoga)
Η Ατμοϋγροποίηση επιτυγχάνει τη διάλυση του συσσωρευμένου μέσα στο σώμα λίπους, δίχως φάρμακα και μηχανικά μέσα...

Περισσότερα...