Άρθρα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ QI

Το θέμα της ενέργειας για το οποίο αναφερόμαστε σε αυτό το άρθρο ζητάει μια καθαρή εξήγηση. Στη δύση η λέξη ενέργεια σημαίνει κάτι το συγκεκριμένο π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, θερμική ενέργεια, ατομική ενέργεια κ.τ.λ. Αλλά όλες αυτές οι ενέργειες δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο το αποτέλεσμα της ουσιαστικής αρχής που είναι η δημιουργία του σύμπαντος. Αυτή είναι η αντίληψη της Π.Κ.Ι. σε ότι αφορά την ενέργεια Qi. Η ουσιαστική αρχή είναι αδιαίρετη και βρίσκεται μέσα σε όλες τις μορφές, αυτές που γνωρίζουμε και μέσα σ’ αυτές που δεν γνωρίζουμε ακόμη. Αυτή είναι η αρχική πηγή για όλα τα φαινόμενα της φύσης, συμπεραλαμβάνοντας αυτή τη θαυματουργική μηχανή που είναι ο άνθρωπος. Η ουσιαστική αρχή είναι μοναδική αλλά έχει μέσα της το φαινόμενο του διπολισμού. Οι δύο πόλοι στέκονται αντικριστά, την λειτουργία τους όμως δεν μπορείς να την χωρίσεις. Ο διπολισμός είναι μέσα σε όλα τα φαινόμενα της ύλης και σε όλες τις μορφές της ζωής γενικά.

Για να καταλάβουμε την τεράστια σημασία του διπολισμού της ουσιαστικής ενέργειας χρησιμοποιούμε το Yin – Yang. Το διπολικό σύστημα είναι η αρχή της κάθε κίνησης και δημιουργεί την ζωή, η οποία προκύπτει από την μεταλλασόμενη ανοικοδόμηση του Yin – Yang. Με αυτήν την αρμονική αντίθεση γεννιέται ένας κύκλος αναδόμησης και ένας καταστροφής. Αναφέροντας το Yang σκεφτόμαστε τον άντρα, την ημέρα, την ζεστασιά, το θετικό, τον ουρανό κ.λ.π. Αντίθετα σαν λέμε Yin σκεφτόμαστε την γυναίκα, το κρύο, το αρνητικό, την γη, την συγκέντρωση κ.λ.π. Αλλά προσοχή: Οι Ευρωπαίοι έχουν την τάση να σκέφτονται με αυτόν τον λογικό τρόπο, ή όλα ή τίποτα και αποκλείουν κάθε άλλη περίπτωση. Θα ήταν πολύ απλό να λέγαμε ότι ο άντρας είναι yang θετικός και η γυναίκα yin αρνητική. Αυτό είναι μοιραίο λάθος. Στο διπολισμό υπάρχει η έννοια yang μόνο με την απέναντι έννοια του yin, δηλαδή το αρνητικό απέναντι στο θετικό. Από αυτήν την άποψη η έννοια της αντίθεσης και η έννοια της διαφορετικότητας που αντιλαμβάνεται ο δυτικός κόσμος πρέπει να εκτοπιστεί. Εδώ έχουμε μάλλον το βασικό λάθος που εμποδίζει την ανάπτυξη της δυτικής κοινωνίας. Σ’ αυτό τον τρόπο σκέψης βασίζεται κάθε είδος φανατισμού.

Το παρακάτω σκίτσο μας δείχνει το θετικό-αρνητικό yin-yang μέσα σε απόλυτη αρμονία.

Image

Βλέπουμε την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στις δυνάμεις. Οι δύο δυνάμεις κατέχουν ισοδύναμο ποσοστό μέσα στον κύκλο. Η καμπύλη που σχηματίζει –S- και χωρίζει τις δύο δυνάμεις δείχνει ότι το yang κυριεύει στο πάνω μέρος και στο κάτω μέρος κυριεύει το yin. Βάσει αυτού του γεγονότος δημιουργείται μιά στροφή, ανατροπή, κίνηση, εκδήλωση η οποία γεννά την ζωή.

Image

Τα δύο προηγούμενα σκίτσα δείχνουνε ότι ένα περίσσευμα ενέργειας μέσα στον διπολισμό δημιουργεί μια απότομη ανατροπή. Τώρα χωρίζουμε τον κύκλο με μια ευθεία γραμμή σε δύο ίσα μέρη, τα σημεία συνάντησης κατά μήκος της γραμμής δεν επιτρέπουν καμία κίνηση, δημιουργία, σήμα ζωής.

Image

Αυτό το σκίτσο αντιπροσωπεύει τον δογματικό, ορθολογιστικό τρόπο σκέψης, ο οποίος θέλει τα πάντα διαχωρισμένα και μακριά από κάθε είδους ενότητας. Κάθε φορά που μιλάμε για διπολισμό πρέπει να θυμόμαστε καλά αυτά τα τρία σκίτσα. Κάθε πράξη που κάνουμε προκαλεί μια δημιουργία αλλά και μια καταστροφή. Απ’ την καταστροφή όμως εμφανίζεται μία νέα δημιουργία. Όπως φέρνει η ζωή τον θάνατο έτσι φέρνει και ο θάνατος τη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό το δυναμικό σύστημα που μας καθοδηγεί. Πρέπει να προσπαθούμε να αποφεύγουμε κάθε είδους υπερβολής και να εξομαλύνουμε τις αντιθέσεις.

Η ισορροπία ανάμεσα στο yin – yang επιτρέπει στον άνθρωπο μια αρμονική ανάπτυξη και συγκράτηση της ουσιαστικής ενέργειας Qi που του έχει δοθεί εκ γενετής, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.


Ελένη Μαυράκη