ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στην Βοτανοθεραπεία εξ΄ ορισμού βότανο ονομάζουμε όποιο φυτό έχει θεραπευτική δράση στον οργανισμό του ανθρώπου...