Γιόγκα για την Τρίτη Ηλικία

Image

 

 

Γιόγκα για τις ανάγκες της Τρίτης Ηλικίας.


ΣΚΟΠΟΣ η επανένταξη στην ενεργή ζωή, η ανακούφιση του πόνου και η απελευθέρωση από την Κατάθλιψη και τον Φόβο.