Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική

Διατροφή

Image

Η διατροφή είναι μία από τις μεγάλες πηγές ενέργειας του οργανισμού μας.

Ένας μη ισορροπημένος τρόπος διατροφής μπορεί να αλλάξει την σχέση μεταξύ Yin-Yang.

Αν χαθεί αυτή η ισορροπία αλλοιώνονται οι δυνάμεις της ζωής και στην συνέχεια ακολουθεί αυξημένη καχεκτικότητα των κυττάρων.

Αυτό το γεγονός εξηγεί την εμφάνιση πολλών ασθενειών.

Η σωστή διατροφή είναι βασική προϋπόθεση για όλες τις θεραπείες των χρόνιων παθήσεων.

Είναι αδύνατον ένα πλάνο διαίτης να είναι το ίδιο για όλες τις παθήσεις.

Η σωστή γνώση της διατροφής προσδιορίζει την πορεία της ζωής μας και την αρμονική ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας.