Θεραπευτική Κινησιολόγια

«Αφορά στην αποφόρτιση αρνητικών συναισθημάτων»

 

Το σώμα μας μεταφέρει κρυμμένα συναισθήματα τα οποία επιδρούν βοηθητικά ή ανασταλτικά στη λειτουργεία των οργάνων.

 

Η θεραπευτική κινησιολογία, συμβάλλει στην αποφόρτιση ακραίων συναισθημάτων και επιφέρει την αρμονία.