Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική

Κινέζικη ενεργειακή ψυχολογία

Image

Τα όργανα μας και η συναισθηματική αντιστοιχία με τα πέντε στοιχεία. Aπενεργοποίηση των αρνητικών συναισθημάτων με την μέθοδο της Π.Κ.Ι.
Διάρκεια 12 μαθήματα από πέντε ώρες τον μήνα.