Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική

Φιλοσοφία του Ταο

Image

Οι πηγές της Ανατολικής Ιατρικής εντοπίζονται στην φιλοσοφία του Ταοϊσμού,
η οποία αναπτύχθηκε από τον Λάο Τσε περί το 600 π.χ.

Πυρήνας αυτής της φιλοσοφίας είναι ότι ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης.
Αυτό σημαίνει ότι βιώνουμε τη συνεχή ροή και αλλαγή ακριβώς όπως η φύση την παρουσιάζει.
Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να δημιουργήσουν μία μονιμότητα στην ζωή τους και στα αντικείμενα γύρω τους, όμως η πραγματικότητα είναι ρευστή, θα ήταν λοιπόν προτιμότερο να αγωνιζόμαστε όλοι για την διατήρηση της ισορροπίας, μέσα στην συνεχή αλλαγή. Αυτή η ισορροπία αποτελεί την πηγή της υγείας.

Η Κινέζικη Ιατρική μελετά τα πρότυπα της αλλαγής και η θεωρία Yin-Yang αναπτύχθηκε για να εξηγήσει αυτά τα πρότυπα. Οι όροι Yin-Yang περιγράφουν τις ιδιότητες όλων των πραγμάτων, των σχέσεων μεταξύ τους και με το σύμπαν.