Εσωτερική Μύηση

.

"Ο Εσωτερισμός είναι η κωδικοποίηση της παγκόσμιας Σοφίας"

Νικόλαος Α. Μαργιωρής.

Ημερομηνίες και ώρες Διεξαγωγής : 

 

Από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο

κάθε 1η και 3η Παρασκευή του μήνα από τις 19:00 μ.μ. εώς 21:00 μ.μ.