Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Image

Γιατί το Κάρμα μας εγκλωβίζει και με ποιο τρόπο ο άνθρωπος απελευθερώνεται από το κάρμα.

Καμιά αλήθεια δεν μπορεί να είναι πιο μεγάλη απο την αλήθεια που διδάσκει ο πασίγνωστος και παμπάλαιος Νόμος της Ανταποδοτικής Δικαιοσύνης. Σανσκριτικά λέγεται ΚΑΡΜΑ, όλοι το ξέρουμε και ας κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε, πως κάθε πόνος μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο πόνος που κάποτε δώσαμε, και η στενοχώρια μας μία πίκρα που κάποτε προσφέραμε στον συνάνθρωπό μας.
Ν.Α.Μ.